F R O K O S T

(0 9. 0 0  –  1 1. 0 0)

S P I S E  H E R / T A  M E D

C H I A G R Ø T  M E D  M A N D L E R  &  B Æ R
(N Ø T T E R)

6 5,-

S M Ø R B R Ø D  M E D  E G G  F R A  U K S U M  G Å R D  &  G R Ø S T A D  B A C O N
(E G G , M E L K, S E N N E P)

1 3 9,-

M E N Y

(1 1. 0 0  –  1 7. 0 0)

V E L G   M E L L O M  L A N D B R Ø D (H V E T E G L U T E N)

O G  S T E I N A L D E R B R Ø D (V A L N Ø T T E R,  M A N D L E R,  S E S A M F R Ø,  E G G)

S P I S E  H E R / T A  M E D

S M Ø R B R Ø D   M E D   H U M M U S   O G   B A K T E   T O M A T E R
(S E N N E P, M E L K)

1 2 9,-

O V N S B A K T   G R Ø S T A D   P Ø L S E   P Å   L A N D B R Ø D,   G R I L L A  P O T E T E R M E D   B A K T E  T O M A T E R  O G  S O P P
(H V E T E G L U T E N,  S E N N E P,  M E L K)

1 6 9,-

S A L A T   M E D   E G G   F R A   U K S U M  G Å R D  I  G A U S D A L & G R Ø S T A D   B A C O N,  P A R M E S A N  O G  M A Y O-D R E S S I N G
(S E N N E P, M E L K, E G G)

1 6 9,- / 9 0,-

Q U I N O A S A L A T   M E D   R Ø D B E T E R,   B A K T E   S Ø T P O T E T E R, T O M A T E R,  V A L N Ø T T E R   O G   F E T A
(S E N N E P, N Ø T T E R, M E L K)

1 7 9,- / 9 5,-

K Y L L I N G S A L A T   M E D   R Ø D K Å L,  G U L R O T,  R Ø D L Ø K,  I N G E F Æ R, S E S A M,  P E A N Ø T T E R  O G  K O R I A N D E R
(G L U T E N, P E A N Ø T T E R, S E S A M)

1 8 9,- / 1 0 0,-

V E G A N S K   T O M A T S U P P E

1 1 9,- / 6 5,-

K O K O S   O G   L I M E S U P P E   M E D  K Y L L I N G,  S O P P  O G  K O R I A N D E R

1 4 9,- / 8 0,-

L Y K K E L I G E   D A G E R S   E G N E   V E G A N S K E   L A N D P Ø L S E R   M E D O V N S B A K T E   P O T E T E R,  T O M A T S J Y  O G  M A R I N E R T  S A L A T
(S E N N E P)

1 9 9,- / 1 0 5,-

L A N G T I D S S T E K T   K Y L L I N G   I   M A R O K K A N S K  H A R I S S A,  S E R V E R T P Å  L I B A B R Ø D  M E D  M Y N T E,  Y O G H U R T  O G  M A R I N E R T  R Ø D K Å L
(H V E T E G L U T E N,  M E L K,  S E N N E P)

 1 7 9,-

Våre juicer

Spise her / ta med

Grønn og Skjønn

Agurk, eple og lime

48,- / 45,-

Ingefærshot

25,-

T I L  B A R N A  (1 1. 0 0 – 1 7. 0 0)

S P I S E  H E R/T A  M E D

P Ø L S E S P Y D   M E D  T O M A T S A U S  O G   O V N S B A K T E  P O T E T E R

8 5,-

S A L A T E R  O G  S U P P E R  K A N  F Å S  S O M  T A K E – O U T   M E D  1 5 %  R A B A T T

Åpningstider

Hverdager: 09:00 - 17:00
Lørdag: 10:00 - 16:00
Søndag: Stengt

Kontakt oss

Lykkelige Dager: 92 13 26 82
Sige: 97 95 90 25
E-post: post@lykkeligedager.no