Buffeter

Nedenfor finner du en oversikt over våre buffeter for catering.
Vi ber om en bestilling på minimum 20 personer.

J U L E B O R D B U F F E T 

R A K F I S K  M E D  R Ø R O S R Ø M M E,  R Ø D L Ø K  &
E G G  F R A  U K S U M  G Å R D

C A R P A C C I O  A V  G Å R D R Ø K T  V I L L A K S
&  B L O D A P P E L S I N

Ø K O L O G I S K  M E L O N S A L A T  &  V E L L A G R E T  S P E K E S K I N K E

V Å R   E G E N   V I L T P A T É   M E D  C U M B E R L A N D S A U S
&  P E R S I L L E P E S T O

N Y S T E K T  L A N D B R Ø D, S T E I N A L D E R B R Ø D,
L E F S E  &  F L A T B R Ø D  R Ø R O S S M Ø R

O V N S B A K T  K Y L L I N G  M E D  W A L D O R F S A L A T

R Ø D B E T B U R G E R E  M E D  C A S H E W R Ø M M E

S E N N E P S M A R I N E R T  S V I N E N A K K E  F R A  G R Ø S T A D

I N G E F Æ R – M A R I N E R T  R Ø D K Å L  F R A  A L M  A L M E N N I G

M A N D E L P O T E T P U R É

S E S A M S J Y

S J O K O L A D E M O U S S E  M E D  V A R M
B R I N G E B Æ R C O U L I S  &  M Y N T E

3 4 5,- 

M I D D E L H A V S B U F F E T

Ø K O L O G I S K  M E L O N S A L A T  M E D
V E L L A G R E T  S P E K E S K I N K E

T O M A T,  M O Z Z A R E L L A,  M A S S E V I S  A V  B A S I L I K U M
O G  E K T E  O L I V E N O L J E

M A R I N E R T E  O L I V E N

N Y S T E K T  L A N D B R Ø D,  O L I V E N F O C C A C C I A
O G  S T E I N A L D E R B R Ø D

R Ø R O S  S M Ø R &  A Ï O L I

O V N S B A K T  K Y L L I N G,  G R E S K  B O N D E S A L A T
O G  T Z A T Z I K I

V E G A N S K  L A N D P Ø L S E  E L L E R  G R Ø S T A D
P Ø L S E &  B A K T E  T O M A T E R

C E V I C H E   A V  R E K E R  O G  V I L L F I S K

R Ø D B E T  B U R G E R E  M E D  C A S H E W R Ø M M E

G R I L L A   O G  M A R I N E R T E  P O T E T E R  O G  A N D R E  R Ø T T E R

3 4 5,-

A S I A T I S K  B U F F E T

T A R T A R  A V  V I L L F I S K  M E D  S E S A M  &  L I M E

F E R S K E  V Å R R U L L E R  M E D  R E K E R
O G  P E A N Ø T T – K O K O S  D I P P

S P R Ø S T E K T E  V Å R R U L L E R  M E D
K Y L L I N G, K O R I A N D E R  O G  H O I S I N

A S I A T I S K  K Y L L I N G S A L A T  M E D  R Ø D K Å L,
S E S A M,  P E A N Ø T T E R  O G  I N G E F Æ R

C H I L I M A R I N E R T  S O P P

K Y L L I N G S A T É  M E D  P E A N Ø T T S A U S,
E M P I N G  O G  A T J A R

I N D O N E S I S K  R I C H A – R I C H A;  S V I N E C U R R Y
M E D  L I M E, I N G E F Æ R  O G  R I S

I N D O N E S I S K  D A G I N G;  O K S E C U R R Y
M E D  T A M A R I N D  O G  K O R I A N D E R

U R A P  S A L A T  M E D  S T E K T  K O K O S

3 4 5,-

GRILLBUFFET

(Kun sommerhalvåret)

Denne buffeten innebærer at dere selv griller kjøtt og fisk, og bestiller tilbehøret av oss.

Ceviche av reker og laks

Søtpotetpai med Guacamole med Tomater

Quinoa med Bakte Rødbeter, 5 spice Søtpoteter, Feta, Tomater og Valnøtter

Antipasto Salat med Ruccola, Marinerte Grønnsaker, Bulgur og Pinjekjerner

Eple og Pecan Salat med Radicchio

Ovnsbakte Amadine Poteter

Hjemmelaget BBQ Saus

Rød, Gul og Grønn Pesto

Nystekt Landbrød, Smør og Aïoli

Sjokolademousse med Bringebær Coulis

220,- per person

V E G E T A R I S K   B U F F E T

M E L O N  O G  A G U R K  S A L A T  M E D
M Y N T E  O G  F E T A

S P R Ø S T E K T E  V Å R R U L L E R  M E D
T O F U  O G  C H I L I – L I M E  D I P P

F A L A F F E L  F A T O U S H  O G  H U M M U S

Q U I N O A S A L A T,  R Ø D B E T E R,  B A K T E
S Ø T P O T E T E R, V A L N Ø T T E R  O G  F E T A

N Y S T E K T  L A N D B R Ø D  O G  A V O C A D O  S M Ø R

A S I A T I S K   S O P P R I S O T T O

V E G A N S K E  L A N D P Ø L S E R  M E D  S Ø T P O T E T M O S
O G  B A K T E  T O M A T E R

R Ø D B E T B U R G E R E  M E D  C A S H E W R Ø M M E

R A W F O O D  S J O K O L A D E  K A K E
M E D  C H I A  O G  K O K O S

3 1 5,-

F I N G E R M A T

M E L O N S P Y D  M E D  V E L L A G R E T
S P E K E S K I N K E

M A R I N E R T E  O L I V E N

O L I V E N F O C C A C C I A  M E D  A IO L I

C R O S T I N I  M E D  A V O C A D O, V I L L A K S
O G  G R A N A T E P L E

K Y L L I N G S P Y D  M E D  P E A N Ø T T S A U S

S P R Ø S T E K T E  V Å R R U L L E R  M E D  K Y L L I N G,
K O R I A N D E R  O G  H O I S I N

M I N I  R Ø D B E T B U R G E R E  M E D  C A S H E W R Ø M M E

2 0 5,-

J U L E L U N C H – B U F F E T  

(M I N I M U M  10  P E R S O N E R)

Ø K O L O G I S K  M E L O N S A L A T

V E L L A G R E T  S P E K E S K I N K E

R A K F I S K  M E D  R Ø M M E, R Ø D L Ø K  &
E G G  F R A  U K S U M  G Å R D

N Y S T E K T  L A N D B R Ø D, P A L E O B R Ø D,
L E F S E  &  R Ø R O S S M Ø R

S E N N E P S M A R I N E R T
S V I N E N A K K E  F R A  G R Ø S T A D

V E G A N S K  L A N D P Ø L S E

M A N D E L P O T E T P U R É  &  S E S A M S J Y

I N G E F Æ R – P A R F Y M E R T  R Ø D K Å L
F R A  A L M  A L M E N N I G

1 9 5,-

Åpningstider

Hverdager: 09:00 - 17:00
Lørdag: 10:00 - 16:00
Søndag: Stengt

Kontakt oss

Lykkelige Dager: 92 13 26 82
Sige: 97 95 90 25
E-post: post@lykkeligedager.no