SNITTER / FOCCACCIA

Vi lager snitter og smører foccaccia til møter og andre sammenkomster.
Minimum 16 snitter eller 8 foccaccia per bestilling. Snitter kan bestilles med
klassisk hvitt brød eller med vårt hjemmebakte paleobrød

 

 

S N I T T E R

(B E R E G N  3 – 4  S T K  P P)

M O Z Z A R E L L A,  T O M A T, B A S I L I K U M  P E S T O    3 2,

R O A S T B E E F  M E D  R E M U L A D E, T O M A T, S Y L T E A G U R K  OG  R Ø D L Ø K    3 6,-

R E K E R,  M A J O N E S  O G  L I M E    4 6,-

G Å R D S R Ø K T  V I L L A K S  M E D  K O K T  E G G  F R A  U K S U M    5 5,-

O L I V E N F O C C A C C I A

(B E R E G N   1  H E L  E L L E R  2  H A L V E  P P)

H U M M U S  &  B A K T E  T O M A T E R    7 9,-

M O Z Z A R E L L A, T O M A T & B A S I L I K U M P E S T O    7 9,-

V E L L A G R E T   S P E K E S K I N K E  M E D  B A K T E  T O M A T E R  &  P A R M E S A N   8 9,-

O V N S B A K T  K Y L L I N G  &  P O T E T E R,  A Î O L I  &  R Ø D L Ø K    9 9,-

Åpningstider

Hverdager: 09:00 - 17:00
Lørdag: 10:00 - 16:00
Søndag: Stengt

Kontakt oss

Lykkelige Dager: 92 13 26 82
Sige: 97 95 90 25
E-post: post@lykkeligedager.no